Kroes en Partners - Notarissen & Adviseurs

Kroes en Partners

Notarissen & Adviseurs

Testament & Levenstestament

Wanneer iemand overlijdt zonder dat er een testament is opgemaakt, dan wordt de erfenis verdeeld onder de wettelijke erfgenamen. Wil je liever zelf bepalen wie je erfgenamen zijn? Of wil je bepaalde erfgenamen juist uitsluiten? Dan is het belangrijk om bij de notaris een testament te maken waarin je jouw persoonlijke wensen vastlegt.
Hierdoor neem je zelf de regie in handen, waardoor je kunt afwijken van de wettelijke regeling. Bovendien vallen er soms fiscale voordelen te behalen, waardoor jouw nalatenschap optimaal ten goede komt aan de mensen of organisaties die jij voor ogen hebt.

Levenstestament
Het levenstestament is een notariële akte die je kunt opstellen voor situaties waarin je niet meer in staat bent om je eigen belangen te behartigen. Dit kan tijdelijk of blijvend zijn. Je kunt dan denken aan situaties als ziekte, een ongeval of een verblijf in het buitenland. In het levenstestament wijs je iemand aan in wie je het volste vertrouwen hebt om jouw belangen op dat moment te behartigen. Zo houd je zelf de regie en worden de zaken volgens jouw wensen geregeld.

 

Uitleg-animatie 'Testament en nalatenschap':