Kroes en Partners - Notarissen & Adviseurs

Kroes en Partners

Notarissen & Adviseurs

Samenwonen of Trouwen

Samenwonen, trouwen of geregistreerd partnerschap

Wanneer jij en je partner samen een huishouden willen vormen, kun je kiezen uit diverse samenlevingsvormen, elke met z’n eigen consequenties voor de opbouw en de verdeling van het gezamenlijke bezit.

• Wanneer je gaat samenwonen, blijven alle bezittingen en schulden automatisch apart.

• Gaan jullie trouwen? Sinds 1 januari 2018 trouw je dan in de beperkte gemeenschap van goederen. De persoonlijke bezittingen en schulden die je voor het huwelijk hebt, blijven van jou alleen. Bezittingen en schulden die je na het trouwen krijgt, zijn van jullie samen. Schenkingen en erfenissen die je ontvangt voor en tijdens het huwelijk, zijn van jou persoonlijk, tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven. Bij een scheiding krijgt ieder de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden.

• Voor mensen die vanaf 2018 een geregistreerd partnerschap aangaan, geldt deze wet ook. In die zin is een geregistreerd partnerschap bijna hetzelfde als een huwelijk.

Huwelijkse voorwaarden
Wil je liever andere afspraken maken dan wat automatisch in de wet is geregeld? Dan is het beter om huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden op te stellen. Hierin leg je samen met de notaris vast welke bezittingen en schulden je op welke wijze wilt (ver)delen. Zo kun je bijvoorbeeld voorkomen dat eventuele schuldeisers aanspraak maken op het vermogen van jouw partner. Soms kiezen stellen ook voor huwelijkse voorwaarden omdat een van de partners meer vermogen heeft opgebouwd dan de ander. Dit kan spaargeld zijn, maar ook onroerend goed.

 

Uitleg-animatie 'Samenleven':

Of bel of mail direct met uw adviseur: