Kroes en Partners - Notarissen & Adviseurs

Kroes en Partners

Notarissen & Adviseurs

Familiebedrijven

Van oudsher hebben wij veel familiebedrijven in onze klantenkring. Vanwege onze regionale functie kennen wij die bedrijven vaak ook persoonlijk. Wij ondersteunen hen bij belangrijke beslissingen, zodat de belangen van opeenvolgende generaties goed behartigd worden.

Werken jullie samen in een familiebedrijf?
Familiebedrijven zijn er van klein tot groot, maar ongeacht de omvang hebben zij bepaalde eigenschappen met elkaar gemeen. De zeggenschap is veelal in handen van een aantal mensen dat tot dezelfde familie behoort. De inzet en betrokkenheid zijn doorgaans hoger dan bij ‘gewone’ organisaties. Die medaille toont helaas soms ook haar andere kant: loyaliteit aan familie kan strijdig zijn met zakelijke belangen, waardoor conflicten, verstoorde relaties en zelfs langdurige vetes kunnen ontstaan.

Zeggenschap en overdracht
Kroes en Partners is voor veel familiebedrijven in de regio een vaste gesprekspartner. Wij denken mee over een transparante organisatiestructuur, duidelijke rollen en heldere afspraken over zeggenschap in aandeelhouders- en stemovereenkomsten. En mocht de tijd daar zijn, dan adviseren wij over de verschillende juridische manieren om het bedrijf over te dragen aan andere familieleden of een volgende generatie. Kroes en Partners begeleidt de bedrijfsoverdracht, met oog voor de persoonlijke kant van de zaak, zoals het opstellen van een testament dat recht doet aan de familieverhoudingen.