Kroes en Partners - Notarissen & Adviseurs

Kroes en Partners

Notarissen & Adviseurs

Nalatenschap

Als iemand overlijdt, moet de nalatenschap verdeeld worden onder de erfgenamen. Heb je een erfenis ontvangen? Dan moet je zelf beslissen of je deze (onder voorwaarden) wilt aanvaarden of verwerpen. Hiervoor gelden strenge regels, die wij graag met je bespreken.

... ofwel erfenis
Wanneer iemand overlijdt, wordt de erfenis verdeeld onder de achtergebleven erfgenamen. Soms komt dit onverwacht, omdat het bijvoorbeeld een ver familielid betreft. Je moet zelf beslissen of je de nalatenschap aanvaardt of afwijst. Beneficiair aanvaarden kan ook: daarmee sluit je uit dat je persoonlijk aansprakelijk wordt gehouden voor de eventuele schulden van de overledene. In de laatste geval is het belangrijk om je goed te laten adviseren, omdat er strenge regels gelden. Daarbij ondersteunen wij je graag, zodat je niet voor een onvoorziene kostenpost komt te staan.

Verdeling van de erfenis
Als je de erfenis aanvaardt, verdeel je de nalatenschap samen met de andere erfgenamen. Je kunt dit zelf doen, maar als notaris helpen we je graag, omdat het vaak toch gevoelig blijkt te liggen. Is er een testament? Dan is daarin vastgesteld wie welk deel krijgt. Als de overledene geen testament heeft opgesteld, bepaalt de wet dit. Alle erfgenamen moeten het over de verdeling eens zijn. Soms moet je de verdeling van de spullen vastleggen bij de notaris.

Executeur
Geregeld treden wij op als executeur testamentair. Wij zorgen dan dat de nalatenschap netjes wordt afgehandeld volgens de wensen van de overledene. De executeur kan ook een van de erfgenamen zijn, of een derde partij die gemachtigd is om zaken te regelen. Als er meerdere erfgenamen zijn, kunt u dit bij de notaris regelen.

 

 

Of bel of mail direct met uw adviseur: