Commanditaire vennootschap

De commanditaire vennootschap leent zich met name voor ondernemingen met financiers die risicodragend kapitaal ter beschikking van de vennootschap willen stellen. Deze rechtsvorm kent twee soorten vennoten: de beherende vennoten en de commanditaire vennoten. De beherende vennoot is persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsschulden. De commanditaire vennoot is de financier van de vennootschap. Hij is slechts aansprakelijk tot het bedrag dat hij heeft ingebracht. De commanditaire vennoot ontvangt geen rente over het door hem ingelegde geld, maar deelt als vennoot in de winst mee. De wijze van winstverdeling en andere belangrijke afspraken tussen de vennoten worden geregeld in het vennootschapscontract.
 
Kroes en Partners adviseert ondernemers over de juiste rechtsvorm die aansluit op hun plannen. Wilt u een commanditaire vennootschap oprichten of heeft u hulp nodig bij het vennootschapscontract? Maak dan vrijblijvend een afspraak met Kroes en Partners Notarissen & Adviseurs.

Voorbeeld van een vennootschapscontract

Wilt u meer weten over Commanditaire vennootschap?

Vul hieronder het contactformulier in.