Voorbeeld van een koopovereenkomst

Nadat de koper en de verkoper van een onroerend goed mondeling overeenstemming hebben bereikt, al dan niet door tussenkomst van een makelaar, worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd in een koopovereenkomst. Deze wordt ook wel het voorlopige koopcontract genoemd, omdat er nog ontbindende voorwaarden in kunnen staan. In de koopovereenkomst zijn de afspraken opgenomen over:

  • de koopsom, inclusief een waardering van de eventueel meeverkochte roerende zaken;
  • de betaling kosten van de overdracht waaronder de overdrachtsbelasting;
  • de datum van de eigendomsoverdracht en de akte van levering;
  • het wel of niet stellen van de bankgarantie en/of de waarborgsom;
  • de staat en het gebruik van het verkochte;
  • de mogelijke ontbinding van de overeenkomst.

Relevante onderwerpen:

Wilt u meer weten over Voorbeeld van een koopovereenkomst?

Vul hieronder het contactformulier in.