Leveringsakte voorbeeld

Met de leveringsakte, ook wel transportakte genoemd, gaat het eigendom van het onroerend goed over van de verkoper naar de koper. De leveringsakte moet door een notaris worden opgesteld en ondertekend. Deze neemt in principe de afspraken over uit de eerder getekende koopovereenkomst, waar nodig aangevuld of aangepast wanneer beide partijen daarmee akkoord gaan. Een leveringsakte bevat vaak de volgende onderdelen:

  • de gegevens uit het kadaster en de tenaamstelling van het perceel;
  • de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper;
  • de afgesproken koopsom;
  • de betaling van de overdrachtsbelasting en de afspraken over de levering;
  • erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of bijzondere bepalingen die op de woning rusten;
  • de verklaring dat de eigendomsoverdracht onvoorwaardelijk is.

Relevante onderwerpen:

Wilt u meer weten over Leveringsakte voorbeeld?

Vul hieronder het contactformulier in.