Kroes en Partners - Notarissen & Adviseurs

Kroes en Partners

Notarissen & Adviseurs

Update: Coronavirus

 . . . . . . . . . . .Oktober 2020 . . . . . . . . . . .

Bezoek aan ons kantoor
Naast de online mogelijkheden zijn onze kantoren ook nog steeds gewoon bereikbaar. Ter bescherming van uw en onze gezondheid dragen wij wel gezichtsbescherming.

Desgewenst kunt u voor het tekenen van de akte een eigen pen meenemen. Indien u voor het tekenen van de akte een pen van ons kantoor gebruikt, krijgt u deze na afloop mee naar huis

Volmachten
In tegenstelling tot eerdere berichten legaliseren wij ook volmachten van andere notariskantoren.


 . . . . . . . . . . .31 maart 2020 . . . . . . . . . . .
Notaris ‘vitaal beroep’ in bepaalde situaties.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de KNB laten weten dat notariële dienstverlening waarbij uitstel niet mogelijk of niet maatschappelijk wenselijk is, valt onder de categorie ‘noodzakelijke overheidsprocessen’ op de lijst met ‘vitale beroepen’. Denk daarbij aan testamenten en leveringen met een termijn.

Voor ons dus geen locked down. Maar wel een aangepaste werkwijze.
Wij zijn zuinig op u, en ook op onszelf.


. . . . . . . . . . . Maart 2020 . . . . . . . . . . .

Kroes en Partners Notarissen & Adviseurs neemt in het belang van de cliënten en medewerkers (voorzorgs)maatregelen. In ons beleid rond het Coronavirus volgen wij de richtlijnen op van het RIVM.

Afspraken
Uitgangspunt is dat reeds geplande afspraken voor het ondertekenen van akten op kantoor in principe gewoon door gaan. Om persoonlijke contacten tot een minimum te beperken, zullen wij de verkopers van een woning of bedrijfspand verzoeken een volmacht te ondertekenen waarna zij niet meer bij het passeren van de akte aanwezig hoeven te zijn. Uiteraard komen de kosten voor het opstellen van deze volmacht voor onze rekening.

Voor een geplande bespreking, anders dan het ondertekenen van een akte, geldt dat wij deze zoveel mogelijk telefonisch plaats zullen laten vinden. Onze medewerkers zullen in verband hiermee contact met u opnemen om te bespreken hoe met de afspraak om te gaan.

Voor afspraken met cliënten thuis, op hun kantoor of elders ‘op locatie’ geldt dat steeds in overleg zal worden bekeken of die doorgang kunnen vinden.

Mocht u als cliënt, ondanks de door ons genomen vorenstaande maatregelen, de afspraak uit willen stellen dan kan dat natuurlijk. Neemt u in dat geval contact met ons kantoor c.q. de behandelaar van uw dossier op om na te gaan wat hierin de mogelijkheden zijn.

Bezoek aan ons kantoor
Onze kantoren zijn gewoon bereikbaar. De medewerkers zullen de deur voor u openen en u verzoeken zelf uw jas op te hangen. Er zullen geen handen geschud worden. Tevens zullen wij u geen koffie/thee aanbieden.

Bij het passeren van de akten mogen uitsluitend de personen aanwezig zijn die de akten moeten tekenen. Aan makelaars en adviseurs hebben wij verzocht de komende tijd niet aanwezig te zijn. Indien noodzakelijk is de aanwezigheid van een tolk wel toegestaan. Desgewenst kunt u voor het tekenen van de akte een eigen pen meenemen. Door onze medewerkers zal een gebruikte pen na iedere ondertekening in ieder geval gedesinfecteerd worden.

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten wij van de bezoekers aan ons kantoor dat zij zich houden aan de richtlijnen van de overheid hetgeen wil zeggen dat bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts wij u verzoeken om niet naar ons kantoor te komen. Wilt u in dat geval voorafgaand aan de afspraak contact opnemen met ons c.q. de behandelaar van uw dossier om een oplossing te zoeken.

Bij aanwezigheid in ons kantoor vragen wij u de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen hetgeen wil zeggen geen handen schudden, regelmatig handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog.

Uiteraard houden onze medewerkers zich eveneens aan de richtlijnen van het RIVM.

Volmachten
Teneinde persoonlijke contacten zoveel mogelijk te beperken, is het tijdelijk niet mogelijk om volmachten van andere notariskantoren door ons te laten legaliseren.

Medewerkers
Al onze medewerkers worden, conform de RIVM richtlijnen, geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Daarnaast volgt Kroes en Partners zoveel mogelijk de oproep vanuit de overheid om thuis te werken. Dit betekent dat wij vanaf 16 maart in poules werken, waarbij een deel van de medewerkers vanuit huis werkt en een voor de continuïteit en doorgang van de afspraken noodzakelijk deel op kantoor. Als gevolg hiervan kan het zijn dat een medewerker minder snel telefonisch bereikbaar is dan gewenst. Wij vragen daarvoor uw begrip. De medewerkers zijn te allen tijde op hun kantoormailadres bereikbaar.


Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Of bel of mail direct met uw adviseur:

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.