Levenstestament

Een ‘gewoon’ testament treedt pas in werking na uw overlijden. Soms zijn er echter omstandigheden waardoor u al eerder belangrijke zaken uit handen moeten geven. Bijvoorbeeld als u door ziekte of een ongeluk niet meer in staat bent om deze zelf te regelen. Is er dan iemand die dat voor u kan en mag doen, op de manier die u wenselijk acht? In een levenstestament kunt u die wensen nu alvast kenbaar maken. U legt daarin vast wie er namens u mag optreden, bijvoorbeeld voor bankzaken of de verkoop van onroerend goed. Het is ook mogelijk om een begrenzing mee te geven aan mogelijk medisch handelen of om een euthanasieverklaring op te nemen. En dat is toch een prettig idee, in een tijd waarin we weliswaar langer leven, maar geen garantie krijgen op onze gezondheid.
 
Wilt u meer weten over het opstellen van een levenstestament? Vraag dan een brochure op of maak vrijblijvend een afspraak met Kroes en Partners Notarissen & Adviseurs.

Wilt u meer weten over Levenstestament?

Vul hieronder het contactformulier in.