Missie en Visie

Onze belangrijkste missie is het kundig en nauwkeurig vervullen van onze wettelijke taak. De wet schrijft voor sommige handelingen de tussenkomst van een notaris voor. U komt bijvoorbeeld bij ons terecht wanneer u een huis koopt, een samenlevingscontract ondertekent of een testament opstelt. Als onafhankelijk deskundige behartigen wij dan de belangen van alle betrokken partijen.

Kroes en Partners onderscheidt zich door de wijze waarop die wettelijke taak een persoonlijke invulling krijgt. Natuurlijk, de notariële akte moet van uitmuntende kwaliteit zijn, maar dat geldt evenzeer voor het advies dat eraan voorafgaat. We leven allemaal in dezelfde wereld met dezelfde onvoorziene omstandigheden. Onze notarissen en adviseurs zorgen ervoor dat u op die risico’s bent voorbereid. U kunt terugvallen op een stevig juridisch en financieel vangnet.

Voorbeeld van een samenlevingscontract

Voorbeeld van een testament

Voorbeeld van een notariële akte