Kroes en Partners - Notarissen & Adviseurs

Kroes en Partners

Notarissen & Adviseurs

Stichting oprichten?

Een stichting is een ideële instelling zonder leden en zonder het doel om winst te maken. Uitkeringen aan derden zijn alleen geoorloofd als zij een ideële of sociale strekking hebben.

Als notaris is Kroes en Partners vaak betrokken bij de oprichting of statutenwijziging van een stichting. Een stichting kan uitsluitend worden opgericht bij notariële akte of testament. In dit laatste geval ontstaat de stichting pas na het overlijden van degene die het testament heeft gemaakt. 


In de oprichtingsakte nemen we de statuten op. Daarin zijn bijvoorbeeld de naamgeving, het doel en de bestuursbenoeming geregeld. Indien het stichtingsbestuur op een bepaald moment de statuten wil aanpassen, dan moet dit altijd in een notariële akte worden vastgelegd. De notaris verzorgt ook de opname in het handelsregister. Wil jij een stichting oprichten of meer weten over een statutenwijziging van een stichting? Maak dan vrijblijvend een afspraak met Kroes en Partners Notarissen & Adviseurs.