Wat is een leveringsakte?

De leveringsakte, ook wel transportakte genoemd, is het document waarmee het eigendom van een onroerend goed overgaat van de verkoper op de koper. In deze akte worden de afspraken en voorwaarden opgenomen die beide partijen eerder met elkaar in de koopovereenkomst hebben vastgelegd. De leveringsakte moet door een notaris worden opgemaakt en wordt door de verkoper, de koper en de notaris ondertekend. Na de inschrijving in de openbare registers bij het kadaster is de eigendomsoverdracht voltooid.

Relevante onderwerpen:

Relvanten voorbeelden:

Wilt u meer weten over Wat is een leveringsakte??

Vul hieronder het contactformulier in.