Wat is een koopovereenkomst?

Wanneer de koper en de verkoper van een onroerend goed het eens zijn over de prijs en andere voorwaarden, worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd. Hiervoor wordt een koopovereenkomst opgesteld en ondertekend. Na ontvangst van de getekende koopovereenkomst heeft een particuliere koper van een woning nog drie dagen bedenktijd, waarbinnen hij zonder opgave van redenen van de koop kan afzien. Doorgaans worden de partijen begeleid door een makelaar, die ook de koopovereenkomst opstelt. Zoniet, dan kunt u daarvoor bij de notaris terecht.

Relevante onderwerpen:

Relevante voorbeelden:

Wilt u meer weten over Wat is een koopovereenkomst??

Vul hieronder het contactformulier in.